Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów na stronie internetowej Kidihub

W przypadku nabycia produktów przez stronę internetową Kidihub masz ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odesłania towarów możesz użyć formularza zwrotu załączonego do zamówienia lub dostępnego do wydrukowania w Twoim koncie klienta. Jeśli nie masz do dyspozycji drukarki, będziesz mieć problem ze ściągnięciem formularza lub będziesz potrzebować nowego formularza zwrotu, możesz go otrzymać kontaktując się z nami bezpośrednio na adres [email protected]. Będziemy wdzięczni za przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu - usprawni nam to pracę i ograniczny koszty związane z obsługą zwrotu.

 

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym towar został przekazany przez przewoźnika Tobie lub osobie przez Ciebie wskazanej. 

 

Aby odstąpić od umowy, wypełnij formularz zwrotu i wyślij go drogą mailową na adres: [email protected] lub na nasz adres BEV GROUP Sp. z o.o. ul. Okólna 45 05-270 Marki z dopiskiem "RAMPA 27 - KIDIHUB ZWROT". 

Poniżej znajdziesz przykładową wiadomość, gotową do uzupełnienia o dane dotyczące konkretnego zamówienia. Możesz ją skopiować do maila, uzupełnić i do nas wysłać.

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

spis rzeczy:

data zakupu:

data otrzymania przesyłki: 

imię i nazwisko: 

adres:

 

Możesz też sporządzić i przesłać do nas jakiekolwiek inne oświadczenie woli. 
Pamiętaj: W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Twojego powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci otrzymaną od Ciebie płatność za zakupione artykuły, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, który był wykorzystany podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Tobą inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Ci za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Ciebie do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawisz dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Ty z kolei masz obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym nas poinformowałeś o odstąpieniu od umowy.

Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywasz samodzielnie. Za ewentualne zagubienie towaru musisz zapłacić jedynie wtedy, gdy utrata ta wynika z działań wykraczających poza to, co niezbędne w celu sprawdzenia właściwości, jakości lub sposobu działania towarów.