UE

  

Projekt „System wspierający sprzedaż używanych ubrań online” finansowany ze środków UE w ramach Konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR.01.01.01-00-0420/20-00).

 

Bakers Sp. z o.o. realizuje projekt „System wspierający sprzedaż używanych ubrań online”.

 

Streszczenie projektu:

 

Przedmiotem projektu jest oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe oraz analizę obrazu do wsparcia sprzedaży używanych ubrań online. 

Projekt ten wpisuje się w ogólnoświatowy trend badań dotyczących zastosowań metod AI w dziedzinie mody i przemysłu odzieżowego. W szczególności istotny jest jego potencjalny wkład w popularyzację mody cyrkularnej, czyli mody obiegu zamkniętego – obecnie najbardziej ekologicznego trendu w gospodarce.

Na całe oprogramowanie będzie się składać:

• System do zautomatyzowanej selekcji ubrań

• Oprogramowanie pozwalające wyjaśnić powody podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu ubrania

• Oprogramowanie określające optymalne ceny odsprzedaży używanych ubrań

• Oprogramowanie dobierające ubrania w komplety wg żądanych parametrów.

Grupą docelową projektu są rodzice dzieci w wieku do 12 lat: jedna grupa to rodzice kupujący, dla których stałe wydatki na odzież dla rosnących dzieci stanowi duże obciążenie domowego budżetu, druga grupa to rodzice mający w domu nadmiar nieużywanych już ubrań dziecięcych, którymi sami nie są w stanie w odpowiedzialny sposób zarządzić. 

Wdrożenie systemu wspierającego sprzedaż używanych ubrań online nastąpi w ramach działalności własnej Wnioskodawcy i przełoży się na zwiększenie możliwości wytwórczych w zakresie handlu odzieżą z drugiej ręki. W szczególności będzie to związane z automatyzacją i zobiektywizowaniem części procesów.

Wśród efektów realizacji projektu można wskazać zwiększenie dostępności odzieży z drugiego obiegu, co ma bezpośrednie oddziaływanie na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych do produkcji nowych ubrań. 

Wartość projektu: 7 422 669,78 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 5 502 593,18 złotych